हामी पानीको क्षेत्रमा प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्दछौं

रबर बाँध

  • Rubber dam Introduction

    रबर बाँध परिचय

    रबर बाँध परिचय रबर बाँध इस्पात स्लाइस गेटको तुलनामा एक नयाँ प्रकारको हाइड्रोलिक संरचना हो, र रबरको साथ आश्रित उच्च-शक्ति कपडाबाट बनेको हुन्छ, जसले बाँधको तहखानेमा रबरको झोला लंगर बनाउँछ। बाँधको झोलामा पानी वा हावा भर्ने, रबर बाँध पानी प्रतिधारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। बाँधको झोलाबाट पानी वा हावा खाली गरेर, यो बाढी मुक्तिको लागि प्रयोग गरिन्छ। रबर बाँधको परम्परागत मेयरको तुलनामा धेरै फाइदाहरू छन्, जस्तै कम लागत, साधारण हाइड्रोलिक संरचना, छोटो कन्स्ट्रिटिओ ...